Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ĮSAKYMAS DĖL MENO SKYRIAUS MOKINIŲ UGDYMO NUOTOLINIU IR KONTAKTINIU BŪDAIS (2021 m. gegužės 7 d. direkt. įsak. Nr. V-77)

ĮSAKYMAS DĖL MENO SKYRIAUS MOKINIŲ UGDYMO KONTAKTINIU IR NUOTOLINIU BŪDAIS (2021 m. balandžio 16 d. direkt. įsak. Nr. V-67) 

ĮSAKYMAS DĖL MENO SKYRIAUS MOKINIŲ UGDYMO KONTAKTINIU IR NUOTOLINIU BŪDAIS (2021 m. kovo 31 d. direkt. įsak. Nr. V-54) 

Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus ugdymo planas 2020–2021 m. m.

Grupių skaičius Tytuvėnų gimnazijos meno skyriuje 2020–2021 m. m.

Prašymas priimti į Tytuvėnų gimnazijos Meno skyrių >>>>>>>

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos

direktoriaus 2020-03-23 įsakymu Nr. V-61

2 priedas

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MENO SKYRIAUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI-INSTRUKCIJOS

 1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, susiderinus su mokiniais ir jų tėvais, nurodytu būdu.
 2. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:
  1. 1.  Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos programų mokiniai individualioms pamokoms naudoja Messenger, Viber, Skype aplinkas;
  2. 2. Pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos istorijos pamokoms mokiniai naudoja Messenger, Tamo dienyno, Facebook, e. pašto aplinkas;
  3. 3. Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo solfedžio pamokoms yra sudarytos uždaros, suskirstytos pagal klases, Messenger grupių aplinkos;
  4. 4. Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo chorinio dainavimo pamokoms sudarytos Messenger uždaros, suskirstytos pagal klases, grupių aplinkos;
  5. 5. Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ansamblinio grojimo (fortepijono, akordeono, smuiko, gitaros, kanklių instrumentų) pamokoms mokiniai naudoja Messenger, Viber aplinkas;
  6. 6. Neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo meninio ugdymo programos pamokoms mokiniai naudoja Messenger uždarąją grupę;
  7. 7. Neformaliojo vaikų švietimo mėgėjų suaugusių ansamblinio ir solinio dainavimo pamokoms naudojama Messenger uždara grupė;
  8. 8. Neformaliojo vaikų švietimo mėgėjų, išplėstinio ugdymo programos mokiniai naudoja Messenger, Facebook, Viber aplinkas;
  9. 9. Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo dailės programos mokiniai su mokytojais naudoja e. paštą, Facebook, Tamo dienyną.
 1. Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja pagrindinio dalyko mokytoją arba Meno skyriaus vedėją. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.
 1. Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, muzikos istorijos, solfedžio dalykų) skiriamos ilgalaikės užduotys (pvz. 2-3 savaičių trukmės). Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.
 1. Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.
 1. Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.
 1. Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje, TAMO dienyne ir Facebook paskyroje „Tytuvėnų gimnazija“. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per Tamo, patalpinta Tytuvėnų gimnazijos internetiniame puslapyje).

Susipažinti su Tytuvėnų gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašu galima Tytuvėnų gimnazijos puslapyje https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    730 – 1700
Antradienis    730 – 1700
Trečiadienis   730 – 1700
Ketvirtadienis 730 – 1700
Penktadienis  730 – 1700

COVID-19
Reklaminis skydelis
Mokyklų aprūpinimas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 5 svečius online