Struktūra

Gimnazijos pavadinimas lietuvių kalba – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija.
Sutrumpintas gimnazijos pavadinimas lietuvių kalba – Tytuvėnų gimnazija.
Gimnazijos įsteigimo data, pagrįsta istoriniais šaltiniais – 1949 metai.
Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
Savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.
Mokymo kalba – lietuvių kalba.
Gimnazijos steigėjas – Kelmės rajono savivaldybės taryba, kodas 8864744, adresas – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.
Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
Kitos paskirtys – pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo ir muzikinio ugdymo mokykla.

Direktorė Irma Stankuvienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Direktorės pavaduotojos ugdymui Daiva Hinz, ir  Vilija Volskienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Direktorės pavaduotojas ūkiniams reikalams.
Meno skyriaus vedėja Nijolė Astašauskienė.

Gimnazijos skyriai:

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos meno skyrius. Sutrumpintas pavadinimas – Meno skyrius.
Buveinė – S. Romerienės 4a, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Vykdomos programos – neformaliojo vaikų švietimo pradinio ir pagrindinio ugdymo muzikinio ir dailės ugdymo programos, išplėstinio ugdymo programa.
Išduodami pažymėjimai – Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, pažyma.

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrius.
Sutrumpintas pavadinimas – Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyrius.
Buveinė – Pagryžuvio k., Tytuvėnų apylinkių sen., 86207 Kelmės r. sav.

Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Vykdomos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.
Išduodami pažymėjimai – Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Gimnazijos taryba

Audronė Stončienė, tėvų atstovė;
Dovilė Zikienė, tėvų atstovė;
Juozas Šlepas, tėvų atstovas;
Silvija Šlepaitė, Iga klasės mokinė, mokinių atstovė;
Urtė Stonkutė, IIgb klasės mokinė, mokinių atstovė;
Donata Stoškutė, IIIga klasės mokinė, mokinių atstovė;
Irma Ridikienė, mokytojų atstovė;
Genutė Karpinienė, mokytojų atstovė;
Lina Majauskienė, mokytojų atstovė;

Ričardas Sukackas, bendruomenės atstovas.

 
Dabar lankosi
Mes turime 33 svečius online