Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Direktorė Irma Stankuvienė vadovauja visai gimnazijos veiklai:

 1. organizuoja ugdymo procesą;
 2. užtikrina mokinių mokymo bei ugdymo vienovę, efektyvių mokymo metodų panaudojimą;
 3. inicijuoja darbuotojų pareiginių nuostatų rengimą ir juos tvirtina;
 4. atsako už gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano sudarymą ir įgyvendinimą;
 5. tvirtina gimnazijos ugdymo planą;
 6. tvirtina Meno skyriaus ugdymo planą;
 7. tvirtina priešmokyklinės grupės ugdymo planą;
 8. tvirtina pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, logopedės – spec. pedagogės pratybų tvarkaraščius ir Meno skyriaus programas;
 9. komplektuoja pedagoginius kadrus;
 10. bendradarbiauja su socialiniais partneriais, užsienio šalių partneriais;
 11. atsako už gimnazijos įsivertinimo vykdymą;
 12. kuria edukacines aplinkas, atitinkančias mokyklų aprūpinimo standartus ir sudarančias sąlygas tenkinti ugdytinių poreikius; rūpinasi aprūpinimu mokymo priemonėmis, vadovėliais;
 13. organizuoja ugdymo proceso stebėseną;
 14. paskirsto pavaduotojams, meno skyriaus vedėjui vadybines funkcijas, derina jų darbus, kontroliuoja veiklą;
 15. skirsto pedagoginius darbo krūvius, skiria klasių auklėtojus, būrelių, kolektyvų vadovus;
 16. atsako už gimnazijos finansinę - ūkinę veiklą, biudžeto sudarymą ir jo vykdymą;
 17. prižiūri administracijos, aptarnaujančio personalo darbą;
 18. organizuoja mokinių maitinimą ir pavežėjimą;
 19. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo;
 20. rašo įsakymus;
 21. atsako už ryšius su rėmėjais, sprendžia paramos gimnazijai klausimus;
 22. organizuoja Gimnazijos tarybos posėdžius, administracijos pasitarimus, vadovauja mokytojų tarybos, atestacinės komisijos posėdžiams;
 23. rengia gimnazijos vidaus darbo taisykles;
 24. atstovauja gimnaziją kitose institucijose;
 25. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir būti atestuotiems nustatyta tvarka;
 26. sudaro Vaiko gerovės komisiją;
 27. inicijuoja projektų, panaudojamų gimnazijos plėtrai, rengimą ir įgyvendinimą;
 28. atsako už informacijos apie gimnazijos veiklą sklaidą, bendradarbiavimą su gimnazijos bendruomene;
 29. vykdo kitas, steigėjo priskirtas funkcijas, nurodymus.

Atgal 

  1. paskirsto pavaduotojams, meno skyriaus vedėjui vadybines funkcijas, derina jų darbus, kontroliuoja veiklą;

 
Kontaktai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
Biudžetinė įstaiga
S. Romerienės g. 4A
86486 Tytuvėnai,
Kelmės rajonas

Įstaigos kodas 190092729
Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 56273
El. paštas
tytuvenu.gimnazija@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis    700 – 1700
Antradienis    700 – 1700
Trečiadienis   700 – 1700
Ketvirtadienis 700 – 1700
Penktadienis  700 – 1700

E. Dienynas
Reklaminis skydelis
Olweus
Reklaminis skydelis
STEM
Reklaminis skydelis
Dabar lankosi
Mes turime 32 svečius online